SEGITHETEK.UK

M A G Y A R        H I V A T A L

WWW.VALLALKOZAS.UK

VÁLLALKOZÓK KLUBJA
magyar kis-és középvállalkozók az UK-ban: www.mkkv.uk / www.mkkvk.uk

Vállalkozóként regisztrálhatsz ide kattintva.

A HUNGARIANS WORLDWIDE – MAGYAROK VILÁGSZERTE SZERVEZET
által működtetett Magyar Kis-és Középvállalkozók Klubjának (MKKVK) bemutatása.

Az MKKVK cégvezetők, egyéni vállalkozók, kereskedők-és szolgáltatók, iparosok, kézművesek, üzletemberek és az érdeklődők számára létrehozott olyan szervezet, mely nemzeti-és nemzetközi szinten, a világ minden országában képviselteti magát, így a magyar vállalkozások számára rendkívüli lehetőséget kínál.
A klub jellemzői: vállalkozás támogató, informáló, üzleti, közéleti, kulturális, emberközeli, vállalkozóbarát, nyitott, kezdeményező, partneri. Az MKKVK vezetősége, szakmai tanácsadói és munkatársai arra törekszenek, hogy a klub tagjai korszerű gondolkodásuk révén egy megbízható és mint ilyen egyben hiánypótló támaszt nyújtsanak a Magyar Kis-és Középvállalkozók számára, akik ezáltal a gyorsan változó környezeti- és gazdasági hatásokhoz könnyebben tudnak alkalmazkodni.

Minden MKKV Klubtagnak lehetősége van:

A lehetőségek és a szolgáltatások folyamatosan és igény szerint is bővülnek. A klubtagok egyéni kezdeményezéseire és a partnerkapocsolatokra a vezetőség nyitott. A szolgáltatások a klubtagok részére ingyenesen, önköltségen vagy kedvezményesen vehetők igénybe.

Tagsági feltételek: További kedvezmények: Partner-magyar könyvelők és könyvelőirodák ügyfelei éves tagdíj fizetése esetén további 50% kedvezményre jogosultak, azaz a tagdíj ebben az esetben 60 font/év.
Minden befizetett díj a vállalkozás költségeként leírható.
Felhívjuk a klubtagok figyelmét, hogy csak és kizárólag a regisztráció visszajelzése után a honlapon feltüntetett és e-mailben megerősített bankszámlaszámra utaljanak.
A klubtagok minden befizetett tagdíjjal HUNGARIANS WORLDWIDE hatékony működését támogatják. A minimális tagdíjon felül minden további támogatást köszönettel fogadunk.

A szervezet részletes bemutatkozása és további információk a www.mkkvk.uk oldalon találhatók.

A HUNGARIANS WORLDWIDE – MAGYAROK VILÁGSZERTE SZERVEZET
által működtetett Magyar Kis-és Középvállalkozók Klubjának (MKKVK) célkitűzései, vezetőségi tagok szándéknyilatkozata:

Mi, a Hungarians Worldwide - Magyarok Világszerte Szervezet vezetői minden szaktudásunkkal, szakmai tapasztalatunkkal azon dolgozunk, hogy a világ minden táján élő magyarok számára elősegítsük életminőségük javítását. Célunk továbbá a társadalmi beilleszkedés segítése mellett a nemzetközi kapcsolatok építése. A Magyar Kis-és Középvállalkozók Klubját azzal a céllal hoztuk létre, hogy hozzájáruljunk a vállalkozások dinamikus fejlődéséhez, ügyfélkörük és partnerkapcsolataik bővítéséhez, eredményük és sikereik növeléséhez. Tudatában vagyunk annak, hogy a vállalkozók egyben magánszemélyek is és hivatásbeli kötelességünknek tartjuk, hogy a vállalkozásokat minden szinten támogassuk abban, hogy a működésükkel hozzájáruljanak a magyar munkavállalók, a családok és kiemelten a gyermekek életminőségének javulásához, egy szebb jövő kialakításához. Mindennek megfelelően szakmailag azzal is támogatjuk a vállalkozásokat, hogy az MKKVK szolgáltatásait és a klub által nyújtott lehetőségeket úgy állítottuk össze és úgy bővítjük, hogy azok a leghatékonyabban szolgálják ezeket a célokat. A szervezet vezetőinek, partnereinek és munkatársainak felsőfokú, szakirányú végzettségét, képesítéseiket és szakmai tapasztalatait fontosnak tartjuk, mert tudjuk, hogy a magas színvonalú működésnek ez az elsődleges garanciája, továbbá az emberi tulajdonságok és értékek is mérlegre kerülnek. A munkatársak kifejezetten nagyon sok önkéntes tevékenységet végeznek mivel mindnyájan hiszünk abban, hogy tevékenységünkkel hozzájárulhatunk egy jobb világhoz. Bízunk benne, hogy a klubtagok a csatlakozásuk után rövid időn belül meggyőződhetnek küldetéstudatunk valódiságáról és ezáltal még komolyabb támogatói kört sikerül megnyernünk a közös érdekünk alapján megfogalmazott célkitűzéseink eléréséhez. Célunk, hogy a hatékony együttműködések eredményeként a klubtagok egymást hívják meg a klubba. Szeretnénk ha a klubtagokkal közösen munkálkodnánk azon, hogy az egyéni célok mellett a közösségi célokat is mielőbb elérjük. Mindennek érdekében nevesített projektek és pályázatok mentén egyértelműen, átláthatóan működünk. Szándékunkban áll elősegíteni a közös gondolkodást és a személyes kapcsolatok elmélyítését. A klubtagok közös ismertetője az egységes pozitív szemléletmód, mely hisszük, hogy alkalmas a nagyobb problémák mint feladatok közös megoldására is. Nagy kérdésekre keressük a választ, már az alapítással komoly terveket kezdtünk el megvalósítani. Részt kívánunk vállalni és a klubtagokat is képviseljük a társadalmi párbeszédben a nemzetközi fórumokon is. Szorgalmazzuk mindenhol a vállalkozói feltételrendszer javítását, érdekképviseletet szervezünk. A klub céljainak érdekében együttműködünk és kapcsolatot építünk különféle szervezetekkel, intézményekkel és a nagyvállalatok vezetőivel. Üzleti-piaci-és egyéb szükséges információkkal látjuk el a klubtagokat. Kapcsolatot tartunk más nemzeti-és nemzetközi szakmai szervezetekkel, annak érdekében, hogy tágítsuk a klubtagok szakmai-és üzleti lehetőségeit. Magas színvonalú, igényekhez igazodó vállalkozássegítő szolgáltatásokat nyújtunk a klubtagok számára, mert hisszük, hogy csak ezek a minőségi szolgáltatások tudnak az adott vállalkozás színvonalán is emelni. Szakmai és üzletviteli tanácsokkal segítjük a klubatgokat. Tapasztaljuk, hogy szinte minden szakma felhígult, nagyon sok az ún. kókler és szakmailag nem megfelelő minőségben szolgáltató vállalkozó és egyre több a silány, minőségen aluli termék, mert sokan a gyors anyagi haszon reményében, a társadalmi-és egyéni felelősségvállalást nélkülözve végzik tevékenységüket. Szeretnénk ha a klubtagok ilyen vonatkozásban is minőségi vállalkozások lennének. Szakmánként szakmai minősítő rendszereket dolgozunk ki és vezetünk be folyamatosan.

Az egyik legfontosabb a vállalkozók számára az, hogy a könyvelőjük szakmailag a számukra legmegfelelőbb legyen. Tudjuk, hogy ezt egy vállalkozó nem tudja megítélni, ezért elsődlegesen azzal segítjük a vállalkozásokat, hogy már a kezdeti lépéseknél kezdeményezzük a professzionális könyvelői képzést és továbbképzést, a könyvelők szakmai minősítését és a működésük megtámogatását egy szakmai klubbal, ezért elindítunk egy könyvelők klubját, melyen belül szakmai egyeztetéseket folytatunk és szorgalmazzuk a szakosodást és a szolgáltatás minőségéhez igazított egységes díjszabás kialakítását. A vállalkozói klubtagok számára a könyvelők részéről extra szolgáltatásokat és kedvezőbb díjszabást szorgalmazunk. A vállalkozók számára is korszerű információs képzéseket szervezünk. Fontosnak tarjuk, hogy a vállalkozók is tájékozottak legyenek nem csak az üzleti életben hanem pótolják esetleges hiányosságaikat akár a gazdasági-és pénzügyi területeken, mivel a vállalkozásukért ők tartoznak elsődlegesen felelősséggel, a könyvelőkre ezt a felelősséget nem lehet hárítani. Célunk, hogy minél szélesebb körben, minél több tevékenységgel képviseltessék magukat a vállalkozások, a klubtagok számára minél többféle szolgáltatás elérhető legyen. A magyar termékeket szeretnénk minél rövidebb úton eljuttatni a vásárlókhoz ezért egy egységes értékesítő csatorna szolgálja ezt a célt, melyhezt minden klubtag kedvező feltételekkel csatlakozhat, akár terméket kínál vagy csak vásárlóként. Regionális képviselői hálózat kiépítésével támogatjuk meg a klub hatékony működését.

Minden támogató szándékra nyitottak vagyunk.
A vezetőség további csatlakozási lehetőségeket biztosít akár a vezetőségbe is az arra alkalmas személyek részére.

Mindenkit kérünk, hogy céljainkat ismerje meg, ha valami kérdés merülne fel kérdezzen a vezetőségtől. Örömmel vesszük ha minél több vállalkozó a felelősségteljes döntésének eredményeként minél hamarabb a tőle telhető legnagyobb erkölcsi és anyagi támogatást nyújtja a Hungarians Worldwide és tagszervezeteinek céljainak megvalósítása, a lehető legszebb jövő érdekében.

További részletek a regisztráció után e-mailben, esetleg telefonon.

2020.03.21

+44 7 898 250 629
+44 7 845 448 046

Magyar nyelvű ügyfélszolgálat hétköznapokon: 14:00-20:00

E-mail: hello@segithetek.uk